Wielu z Was pewnie nie raz zadawało sobie takie pytanie. Generalnie odpowiedź powinna być twierdząca. W końcu produkty specjalnego przeznaczenia jakim są właśnie te noszące na sobie oznaczenie przekreślonego kłosa, muszą spełniać odpowiednie kryteria regulowane prawem (wymagania dla oznaczenia produktów bezglutenowych zawarte są w (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności). Poziom zawartości glutenu uznawany za bezpieczny wynosi 20ppm (20mg/kg).

Produkty deklarowane jako bezglutenowe są poddawane badaniom w ramach Europejskiego Systemu Licencyjnego na znak Przekreślonego Kłosa i niestety, duża część produktów nie przechodzi tych badań pomyślnie. Na stronie www.przekreslonyklos.pl dostępny jest wykaz produktów, które otrzymały licencję, a także aplikacja na smartfony w której również znajdziecie listę produktów ze znakiem przekreślonego kłosa.
Dodatkowe badania oceniające zawartość glutenu w poszczególnych produktach prowadzone są na zlecenie Polskiego Towarzystwa Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. W czerwcu 2019 roku przebadano 17 produktów oznaczonych na etykiecie jako bezglutenowe oraz takich, które nie miały w składzie żadnych podejrzanych surowców. Wśród nich znalazła się przyprawa pięciokrotnie przekraczająca normy na zawartość glutenu! Na stronie www.celiakia.pl w zakładce Dieta bezglutenowa pod hasłem Badania produktów znajdziecie to i wiele innych badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie.

Jak widać słowna deklaracja producenta nie daje nam pewności co do tego czy produkt jest bezpieczny, dlatego zawsze warto wybierać żywność oznakowaną przekreślonym kłosem.